2024-02-29

Konflikten i Röda havet driver upp kostnaderna för handeln

En stor del av världens handel och energitransporter passerar genom Röda havet och Suezkanalen. I nuläget begränsas sjöfarten av attacker och oroligheter i området. Containerpriserna stiger och kostnaderna för handelns företag ökar.

Svensk Handel följer de internationella fraktpriserna och dess påverkan på handeln. De senaste veckorna har containerpriserna mellan Kina och norra Europa ökat med nära 4 000 dollar. Från drygt 1 200 dollar under oktober och november, till över 5 000 dollar i januari.

”Handeln är internationell och helt beroende av att leveranskedjan fungerar. Konflikten i Röda havet leder till försenade leveranser och ökade kostnader. Om konflikten inte når en snar lösning kan det leda till ökade priser för konsumenten och att inflationen späs på”, säger Maria Mikkonen, chefsekonom, Svensk Handel.

Konflikten i Röda havet påverkar den globala världshandeln, inklusive EU:s och Sveriges försörjning av varor och energi. Även Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik har analyserat konfliktens påverkan på världshandeln. De konstaterar också att både på kort och lång sikt uppstår högre fraktkostnader, vilket slår mot företagens marginaler. Denna kostnadsökning slår hårdast på produkter inom lågmarginalsegmentet, där många råvaror inryms. Osäkerheter i leveranskedjorna kan också leda till att företagen ser över såväl alternativa leverantörer som andra transportvägar för att få varorna till Sverige.