2022-11-18

Kraven på Norrköping, framtidens stad.

Tisdagen den 15 november presenterade Elisabet Elmsäter Vegfors rapporten ”Handeln – stadens motor Norrköping” för medlemmar, politiker och tjänstemän i Norrköping. Rapporten baseras på en omvärldsanalys med efterföljande analyser om förändringarnas inverkan på handeln och kraven på framtidens stad.

Läs rapporten här: Handeln – stadens motor, Norrköping (pdf 15,2 MB)