2023-11-28

Norrköping Handel skapar Creative Pop-Up Norrköping julen 2023!

Professionella kulturutövare och kreativa företag i Östergötland ges möjlighet att visa upp företag och produkter eller tjänster på handelns mest besökta platser i Norrköpings kommun. Planen är att detta skall bli ett återkommande event som stärker handelsplatser och som skapar förutsättningar för kreativa näringar att möta många människor.

Konceptet är del av den regionala satsningen som startade med Lkpg Culture Pop-up i somras. Målet är att skapa ett hållbart koncept som flyttar runt i vår kommun – och poppar upp då och då, i samverkan med olika fastighetsägare.

Den 8-22 december 2023 genomför Mirum Galleria och Norrköping Handel insatsen i samverkan med Region Östergötland och Norrköpings kommun. Utformningen av denna kreativa pop-up i Mirum Galleria innebär att de skapar plats, marknadsföring och nya kontaktytor för kreativa branscher i hela regionen veckorna före jul.

Kulturella, kreativa branscher bjuds in för att visa upp, sälja och bedriva sin verksamhet på en annan plats under en begränsad tid.

Kreativitet, digital eller fysisk, uppmuntras. Med fritt spelrum inom ramen för konceptet. Exempelvis marknadsförs varor, service eller tjänster alternativt visas verksamhet upp – exempelvis på en konstutställning där kanske några verk är till salu.