2022-11-09

Svensk Handel kommenterar budgetpropositionen

Tisdagen den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 till riksdagen. Svensk Handel ser generellt positivt på budgetens inriktning, men noterar också bristen på satsningar för en hårt ansatt bransch.

I de 365 sidor som budgetpropositionen omfattar finns regeringens förslag till budget. I denna finns anslag som är centrala för handelns vidkommande.

– Vi har givetvis respekt för att budgeten blir återhållsam i ett svårt ekonomiskt läge med en lågkonjunktur som står framför dörren. Men det är också just därför det krävs särskilda satsningar för att säkra jobb och företagande inom handeln, vilken är näringslivets största arbetsgivare, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel. 

Ett av beskeden som kom idag var att de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga mellan 19–23 inte förlängs, vilket är ett hårt slag mot både handlare och unga människor som vill ge sig in på arbetsmarknaden.

– Det är olyckligt att regeringen, i en tid av osäker ekonomi och risk för ökad arbetslöshet, väljer att höja arbetsgivaravgifterna för unga människor. Det riskerar att medföra att färre av dem får ett första jobb och tar ett steg in på arbetsmarknaden. Här krävs att regeringen tänker om och förlänger dessa sänkta arbetsgivaravgifter, säger Sofia Larsen. 

En annan av Svensk Handels mest prioriterade frågor rör säkerhet. Frågan ges mycket utrymme även i budgetpropositionen. Rättsväsendet får ett ökat anslag med nästan 5 miljarder kronor och särskilda satsningar görs gentemot bland annat polismyndigheten, där satsningen mot 10 000 fler polisanställda nu intensifieras.

– Vi välkomnar givetvis dessa rejäla satsningar på rättsväsendet, som är en grundförutsättning för att förbättra tryggheten i våra städer och motverka utanförskap. Vi har länge påtalat vikten av att fler poliser behöver anställas, och vi hoppas att den nytillträdda regeringen tar frågan på allvar, säger Sofia Larsen. 

Det tidigare aviserade högkostnadsskyddet för el gavs också utrymme i budgetpropositionen. Redan i oktober kommenterade Svensk Handel förslaget, men betonar återigen vikten av att högkostnadsskyddet måste komma på plats så snart som möjligt så att handlare har en reell möjlighet att mildra effekter av extrema pristoppar under vintern.  

Symboliska och ineffektiva punktskatter skadar den svenska handeln

Tyvärr kan det även konstateras att vissa punktskatter, exempelvis elektronikskatten, kommer att leva vidare. Svensk Handel anser att dessa bör avvecklas, då de bland annat snedvrider konkurrensen till nackdel för svenska företag.

– Punktskatter som utgör ineffektiv symbolpolitik skadar den svenska handeln. Tar man elektronikskatten som exempel så innebär den bara en höjning av pris på elektronik som säljs inom Sverige, vilket medför att konsumenterna köper sina produkter från internationella aktörer. I slutändan kan detta innebära en minskning av svenska arbetstillfällen, säger Sofia Larsen.