2022-10-31

Svensk Handel välkomnar besked om högkostnadsskydd för el

Torsdagen den 27 oktober tog Regeringen emot en begäran från Svenska Kraftnät om ett högkostnadsskydd för el. Svensk Handel välkomnar initiativet, men understryker behovet av att stödet nu behöver betalas ut skyndsamt till handlare i elprisområde 3 och 4.

– Vi välkomnar givetvis dagens besked som underlättar för många av våra medlemmar. De chockartade höjningarna av elpriserna har slagit extremt hårt mot en redan pressad bransch. Nu hoppas vi att detta tillfälliga stöd betalas ut direkt, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Regeringen har alltså tagit emot en begäran från Svenska Kraftnät kring att ta fram en lösning på hur ett stöd till elanvändare för höga elpriser ska kunna betalas ut till konsumenter och företag.

Svensk Handel välkomnar dagens efterlängtade besked, men betonar att det vore lämpligt om stödet även betalades ut retroaktivt från den 1 november, samt att dagens besked inte får innebära snedvriden konkurrens.

– Stödet bör vara tillämpligt från den 1 november, som tidigare utlovats. Vi har den största respekt för tiden det tar för att få detta på plats, men läget är akut och handlarna kan inte vänta, säger Sofia Larsen och fortsätter:

– Det är också viktigt att införandet av ett högkostnadsskydd för el inte föranleder snedvriden konkurrens mellan företag som verkar på gränsen mellan elprisområden. Detta är något vi förutsätter att regeringen också tar i beaktning.

Stödet berör användare i elområde 3 och 4 och storleken bestäms dels utifrån vilket elprisområde elanvändningen sker, dels utifrån hur hög elförbrukningen var under perioden oktober 2021 till september 2022. Hur och när stödet kan betalas ut står ännu inte klart, men det kan enligt förslaget som tidigast ske 1 december.