Vi växer tillsammans

Norrköping handel arbetar med att underlätta och utveckla handeln i Norrköping kommun. Vi engagerar oss i frågor som berör vår vardag idag oavsett om du är stor eller liten, men även frågor som påverkar vår framtid.

Bli medlem

Bli en del av framtidens handelsstad

Som medlem får du möjlighet att vara med och påverka innehållet i våra diskussioner, du får information från Norrköping Handels möten samt från de samverkansträffar där vi finns representerade.

Du behövs, oavsett om du är engagerad eller bara intresserad!

Senaste

Kraven på Norrköping, framtidens stad.

2022-11-18|

Tisdagen den 15 november presenterade Elisabet Elmsäter Vegfors rapporten ”Handeln – stadens motor Norrköping” för medlemmar, politiker och tjänstemän i Norrköping. Rapporten baseras på en omvärldsanalys med efterföljande analyser om förändringarnas inverkan på handeln och [...]

Svensk Handel kommenterar budgetpropositionen

2022-11-09|

Tisdagen den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 till riksdagen. Svensk Handel ser generellt positivt på budgetens inriktning, men noterar också bristen på satsningar för en hårt ansatt bransch. I de 365 sidor som budgetpropositionen omfattar finns regeringens förslag [...]

Våra medlemmar

Norrköping Handel består av ett nätverk av handelsföretag och fastighetsägare med intressen i handeln i Norrköping. Vår målbild är att arbeta för att underlätta och utveckla handeln i vår kommun. Vi gör det genom samverkan med kommunen och andra relevanta parter.

Vi engagerar oss i frågor som berör vår vardag idag oavsett om du är stor eller liten, men även frågor som påverkar vår framtid.

Norrköping handel möter

Fler filmer

Kalendarium

Nyhetsbrev & inbjudningar

Ja tack! Jag vill gärna ha nyhetsbrev och inbjudningar från Norrköping Handel.

* indicates required